tiistai 27. marraskuuta 2012

"Saatana ei ole tiedostava kokonaisuus, jota tulisi palvoa – pikemminkin jokaisessa ihmisessä itsessään oleva voimavaranto"


Osuinpas mielenkiintoiseen kirjoitelmaan satanismista ja pakanuudesta yleisestikkin. Aihe on minua kokonaisuudessaan kiinostanut jo pitkään, mutta en ole edes tehnyt aloitetta kyseisen uskon harrastamiseksi. Kristinuskon polkemat kansanuskot sekä satanismi viehettävät minua. Kristityt ovat tietenkin kaikki nämä leimannut pahaksi, ja  Saatanahan on raamatun kuvaus puhdasta pahuudesta. Vanhoilla kansanuskoilla ei tähän tietenkään ollut minkäänlaista yhteyttä, mutta kaikki vieraat uskonnot olivat tuolloin kristityille saatanasta. Noitavainot keskitettiin pitkään näihin muinaisten uskontojen harrastajiin, Freyr papittaria vainottiin sillä heidän uskottiin harrastavan seksiä Saatanan kanssa. Pakanuutta harrastavat ihmiset usein pitivät seksuaalisia rituaaleja joissa tarkoituksena oli usein herättää mielenkiintoa halutussa henkilössä, parnataa omia kykyjä, lisätä partnerin halukkuutta yms. Satanismissakin tunnetusti harjoitetaan rituaaleja. Nämä rituaalit  ovat joko yksilöllisiä tai ryhmärituaaleja.

Rituaalit jaetaan kolmeen eri luokkaan: Seksi,- Myötätunto,- ja Tuhorituaaleihin

Satanismi on osa kristinuskoa, sillä kaikkia mitä se käsittelee tulee raamatusta, mutta on toisenlainen katsaus siihen. Satanismi harjoittaa kaikkia niin kutsuttuja syntejä, koska ne kaikki johdattavat ruumilliseen, älylliseen tai emotionaaliseen mielihyvään. Satanismi opettaa arvostamaan itseään ja omia halujaan. Saatana edustaa ihmisitä vain yhtenä eläimistä, toisinaan parempana, useimmin huonompana kuin nelijalkaisia, koska hän on "jumallisen hengellisen ja älyllisen kehityksensä" ansiosta tullut eläimistä häijymmäksi. Satanismissakin on omat syntinsä ja sääntönsä jotka tästä kirjoitelmasta luin. Laitan tähän kolme ensimmäistä syntiä:


1. Tyhmyys – ensisijainen saatanallisista synneistä. Satanismin perisynti. Harmillista ettei tyhmyys satu. Tietämättömyys on asia sinällään, mutta yhteiskuntamme elää yhä enenevässä määrin tyhmyydestä. Se on riippuvainen siitä, että ihmiset tekevät mitä tahansa heidän käsketäänkin tehdä. Media mainostaa sivistynyttä tyhmyyttä ajattelutapana, joka ei ole ainoastaan hyväksyttävä vaan jopa kiitettävä. Satanistien on opittava näkemään temppujen läpi eikä heillä ole varaa olla tyhmiä.
2. Teeskentely – katteeton rehentely voi olla äärimmäisen ärsyttävää eikä se noudata Alemman Magian pääperiaatteita. Se pitää, yhtälailla tyhmyyden ohella, rahan kierrossa nykypäivänä. Jokainen saadaan tuntemaan itsensä isoksi kihoksi olipa hänestä sellaiseksi tai ei.
3. Solipsismi – voi olla erittäin vaarallista satanistille. Reaktioittesi, vastareaktioittesi ja tunteittesi heijastaminen johonkuhun, joka luultavasti on itseäsi paljon sopeutumattomampi. On virhe odottaa ihmisiltä samankaltaista tahdikkuutta, kohteliaisuutta ja kunnioitusta kuin mitä itse heille luontaisesti osoitat. He eivät sitä tee. Sen sijaan, satanistin tulee pyrkiä soveltamaan sanontaa ”Tee toisille kuten he tekevät sinulle”. Suurimmalle osalle meistä se käy työstä ja vaatii jatkuvaa valppautta, ettet pääse vaipumaan miellyttävään illuusioon siitä, että kaikki ovat kaltaisiasi. Kuten sanottu, tietyn kaltaiset utopiat olisivat ihanteellisia filosofien kansakunnassa, mutta valitettavasti (tai ehkäpä onnekkaasti machiavellistisesti ajatellen) olemme kaukana tuosta tilanteesta.

 Nämä tekstit olivat peräisin Anton LaVeyn kirjoitelmista.Saatana on ollut paras ystävä joka  kirkolla on koskaan ollut, koska Hän on pitänyt sen toiminnassa kaikki nämä vuodet!

www.pakanaverkko.fi